DOMOVAktualityRužinovský domov seniorov

Ružinovský domov seniorov

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v Ružinovskom domove seniorov je určená v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia m. č. Bratislava – Ružinov. Jej výška závisí od stupňa odkázanosti, počtu odobratých jedál a diety.

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb RDS sa pohybuje v rozmedzí 282,27€ – 437,71€.