DOMOVAktualityPre príbuzných

Pre príbuzných

Vážení rodinní príslušníci,

prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa sociálnej oblasti v súvislosti s Vašimi príbuznými, najmä

  • postupu odhlásenia sa na čas neprítomnosti v Ružinovskom domove seniorov,
  • predĺženia neprítomnosti klienta v čase návštevy u príbuzných,
  • otázok ohľadom zmluvných doplatkov a doplatkov za lieky klienta,
  • finančných vkladov do depozitu v prípade dočasného, alebo trvalého umiestnenia na lôžkové oddelenie,
  • prehlasovania trvalého a prechodného pobytu,
  • informácií o aktivitách prebiehajúcich v zariadení, novinkách a podobne,

 máte možnosť kontaktovať sociálny úsek

Informácie Vám budú  poskytnuté prednostne kľúčovým sociálnym pracovníkom, ktorý je každému klientovi zariadenia RDS pridelený bezprostredne po nástupe. Kontakty na kľúčových sociálnych pracovníkov sú dostupné v sekcii Sociálny úsek.

V prípade neprítomnosti kľúčového sociálneho pracovníka Vám základné informácie budú poskytnuté ktorýmkoľvek prítomným pracovníkom sociálneho úseku.

Sociálni pracovníci sú klientom a ich príbuzným k dispozícii v pracovné dni v čase od 8:00 do 15:00 hod, pričom v čase od 8:00 do 10:00 sa vždy zdržiavajú v kancelárii a vybavujú stránky, v ostatnom čase si môžu plniť aj iné pracovné povinnosti mimo kancelárie.

S kľúčovým sociálnym pracovníkom si môžete dohodnúť tiež individuálne aktivity, ako sú napríklad video hovory prostredníctvom tabletov, ktoré sú štandardným vybavením Ružinovského domova seniorov v budovách na Sklenárovej 14 a tiež v lôžkovej časti na Pivoňkovej 2.

Pri starostlivosti o klientov Ružinovského domova seniorov si ceníme Vašu ústretovosť a spoluprácu.

Pre informácie o zdravotnom stave Vašich blízkych môžete kontaktovať Zdravotný úsek, informácie Vám budú poskytnuté v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov.

 

Manažér sociálneho úseku02 534 802 40 / 0911 175 144
Žiadosti, zmluvy, vyúčtovanie02 534 802 45 / 0911 175 145
Sociálny úsek/Sklenárová 1402 534 802 44
Sociálny úsek/Pivoňková0901 725 934