DOMOVAktualityOznamy verejnostiOznamy verejnosti 2023

Oznamy verejnosti 2023

Názov zariadenia: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava
Kapacita zariadenia domova seniorov: 288
Počet prijímateľov sociálnej služby na ktorých bola kalkulovaná úhrada ekonomicky oprávnených nákladov: 275

EON Sklenárova                         EON Pivoňkova