DOMOVAktualityOznamy verejnostiOznamy verejnosti 2023

Oznamy verejnosti 2023

Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Portál TRANSPAREX udelil Ružinovskému domovu seniorov ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4400 verejných obstarávateľov a získali nadpriemerné hodnotenie A+.

Za toto ocenenie ďakujeme našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej inštitúcie v očiach občanov a celého Slovenska. 

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá portál TRANSPAREX. prevádzkuje.

CERTIFIKÁT

Vážení klienti, vážení rodinní príslušníci,

dávame vám do pozornosti, že na základe výskytu COVID 19 v zariadení RDS, Vám chceme doporučiť dodržiavanie základných protiepidemiologických opatrení a to: prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a časté vetrenie miestností.

V prípade zhoršeného zdravotného stavu u klientov sa máte možnosť otestovať u službukonajúcej zdravotnej sestry (v sesterskej miestnosti na prízemí).

V Bratislave, dňa 19.10.2023                                                                               Vedenie RDS

Názov zariadenia: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava
Kapacita zariadenia domova seniorov: 288
Počet prijímateľov sociálnej služby na ktorých bola kalkulovaná úhrada ekonomicky oprávnených nákladov: 275

EON Sklenárova                         EON Pivoňkova