O sociálnom úseku

O nás

Ružinovský domov seniorov.

„Spoločnosť je taká silná, ako sa dokáže postarať o chorých, starých či postihnutých ľudí.“ 

Mať úctu k seniorom znamená trojakú povinnosť voči nim: prijať ich, starať sa o nich, oceňovať ich kvalitu. Jedným zo základných princípov a cieľov poskytovania komplexnej starostlivosti o klientov RDS, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,  je čo možno v najvyššej možnej miere vytvárať podmienky k posilneniu sebestačnosti, zapájať ich do spoločenského života, zabezpečovať im kontakt v rámci komunity, rodiny a spoločenského prostredia.

Presne na to je určený náš sociálny úsek, pričom jednotliví zamestnanci úseku klientom pripravujú aktivity, sú vždy pripravení im poradiť, pomôcť, či sa s nimi len porozprávať. Sociálny úsek zároveň zodpovedá za proces prijímania nových klientov.

* Stránkové hodiny pre žiadateľov + osobné stretnutia sa uskutočnia po telefonickom dohovore s manažérom sociálneho úseku.

* Stránkové hodiny pre prijímateľov SS, rodinných príslušníkov sa uskutočnia po telefonickom dohovore alebo prípadne ohlásení sa na recepcii RDS.

 

7:30 – 10:00 hod.

10:00 – 10:30 hod.

10:30 – 12:30 hod.

12:30 – 13:00 hod.

13:00 – 15:30 hod.

PONDELOK

Stránkové hodiny pre žiadateľov + osobné stretnutia

Administratíva

Stránkové hodiny pre prijímateľov SS, rodinných príslušníkov

Obedná prestávka

Administratíva

UTOROK

Stránkové hodiny pre žiadateľov + osobné stretnutia

Administratíva

Stránkové hodiny pre prijímateľov SS, rodinných príslušníkov

Obedná prestávka

Administratíva

STREDA

Stránkové hodiny pre žiadateľov + osobné stretnutia

Administratíva

Stránkové hodiny pre prijímateľov SS, rodinných príslušníkov

Obedná prestávka

Administratíva

ŠTVRTOK

Stránkové hodiny pre žiadateľov + osobné stretnutia

Administratíva

Stránkové hodiny pre prijímateľov SS, rodinných príslušníkov

Obedná prestávka

Administratíva

PIATOK

NESTRÁNKOVÝ  DEŇ

Manažér sociálneho úseku02 534 802 13 / 0911 175 144
Žiadosti, zmluvy, vyúčtovanie02 534 802 45 / 0911 175 145
Sociálny úsek/Sklenárová 1402 534 802 44
Sociálny úsek/Pivoňková0901 725 934
7:30 – 8:008:00 – 10:0010:00 – 12:3012:30 – 13:0013:00 – 15:30
PondelokAdministratívaVybavovanie záležitostí prijímateľov RDSNávštevy prijímateľov + aktivity pre prijímateľovObedná prestávkaNávštevy prijímateľov + aktivity pre prijímateľov
UtorokAdministratívaVybavovanie záležitostí prijímateľov RDSNávštevy prijímateľov + aktivity pre prijímateľovObedná prestávkaNávštevy prijímateľov + aktivity pre prijímateľov
StredaAdministratívaVybavovanie záležitostí prijímateľov RDSNávštevy prijímateľov + aktivity pre prijímateľovObedná prestávkaNávštevy prijímateľov + aktivity pre prijímateľov
ŠtvrtokAdministratívaVybavovanie záležitostí prijímateľov RDSNávštevy prijímateľov + aktivity pre prijímateľovObedná prestávkaNávštevy prijímateľov + aktivity pre prijímateľov
PiatokAdministratívaVybavovanie záležitostí prijímateľov RDSAdministratívaObedná prestávkaAdministratíva

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac