Vyšetrovne

O nás

Ružinovský domov seniorov.

Súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich klientov je ambulantná činnosť v priestoroch vyšetrovne nášho zariadenia v spolupráci so všeobecným lekárom pre dospelých a odbornými lekármi v špecializačnom odbore geriatria a psychiatria. Lekársku starostlivosť poskytuje všeobecný lekár pre dospelých na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

všeobecný lekár pre dospelých

 • Pondelok 15:00 – 17:00

internista, geriater, pneumológ, paliatológ

 • Streda 10:00 – 14:00
 • Piatok 12:00 – 14:00

psychiater

 • Utorok (každý nepárny) 8:00 – 10:00 

Objednávanie na vyšetrenia

Naša ambulantná setra zabezpečuje sprostredkovanie a výkon ordinácií od ošetrujúcich lekárov, vykonáva objednávanie pacientov na odborné vyšetrenia, participuje na preventívnych, diagnostických a liečebných výkonoch. Zdravotná sestra vo vyšetrovni vybavuje sprevádzanie klienta na vyšetrenie, objednáva zdravotnú dopravnú službu a udržuje kontakt s hospitalizovanými obyvateľmi nášho zariadenia.

 • Pondelok       6:30 – 14:30
 • Utorok           6:30 – 14:30
 • Streda           6:30 – 14:30
 • Štvrtok          6:30 – 14:30
 • Piatok           6:30 – 14:30
 • Pondelok    7:00 – 9:00
 • Utorok        7:00 – 9:00
 • Streda        7:00 – 9:00
 • Štvrtok       7:00 – 9:00
 • Piatok        7:00 – 9:00
 • Pondelok    10:00 – 13:00
 • Utorok        10:00 – 13:00
 • Piatok         distribúcia liekov našim klientom

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac