(ako podať žiadosť)

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia fyzickej osoby do Ružinovského domova seniorov upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenoskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 12/2016 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a vnútorný predpis Ružinovského domova seniorov č. 4/2020 Pravidlá prijímania žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Ružinovskom domove seniorov.
 
Pravidlá a podmienky prijímania máme v zrozumiteľnej forme uvedené aj v grafike, ktorá je dostupná pod týmto textom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sa na nás neváhajte obrátiť, informácie Vám radi poskytnú naše kolegyne na sociálnom úseku mailom na veducasocialne@rdssklenarova.sk alebo telefonicky na čísle 02 534 802 13.
 
ÚRADNÉ DNI A HODINY SOCIÁLNEHO ÚSEKU:
7:30 – 12:3012:30 – 13:0013:00 – 15:30
PondelokNávštevy žiadateľov, konzultácie, poradenstvo pre žiadateľovObedná prestávkaNávštevy žiadateľov, konzultácie, poradenstvo pre žiadateľov
StredaNávštevy žiadateľov, konzultácie, poradenstvo pre žiadateľovObedná prestávkaNávštevy žiadateľov, konzultácie, poradenstvo pre žiadateľov