DOMOVAktualityRiaditeľka

Riaditeľka

Riaditeľka

Mgr. Lea Patočková, riaditeľka

riaditel@rdssklenarova.sk 

+421 02 534 802 15