DOMOVAktualityRealizácia návštev v RDS na Sklenárovej a Pivoňkovej počas víkendov

Realizácia návštev v RDS na Sklenárovej a Pivoňkovej počas víkendov

Nakoľko chceme výjsť v ústrety požiadavkám príbuzných v čo najväčšej možnej miere, umožňujeme preto v obmedzenom režime návštevy aj cez víkendy.
 
 

Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom emailu na sociálny úsek
socialne@rdssklenarova.sk, a to do štvrtka 14:00 hod.

Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev.
Návšteva môže trvať maximálne 45 minút, počas víkendov v nasledovných časoch:
 9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45, 15:00 – 15:45, 16:00 – 16:45.

V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v exteriéri zrušené.

 
Pri návšteve v interiéri je potrebné preukázať sa platným negatívnym AG testom nie starším ako 24 hodín alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní, prípadne potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynuli aspoň 2 týždne.
 

Ďakujeme za pochopenie.

PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH
riaditeľka Ružinovského domova seniorov