DOMOVAktualityOznam pre klientov počas vianočných sviatkov

Oznam pre klientov počas vianočných sviatkov

Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok.
 
 

Vážení klienti, na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok:

  • Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov, avšak po návrate do zariadenia sa všetci klienti bez rozdielu či sú zaočkovaní, prekonaní alebo nezaočkovaní podrobia testovaniu a podstúpia izoláciu v lehote 5 dní. Po ukončení izolácie bude opätovne každý klient otestovaný. 
  • Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní na recepcii „Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými je v styku“. 

Mgr. Terézia Pátrovič, riaditeľka