DOMOVKategória: Aktuality

Kategória: Aktuality

Opatrenia Covid-19

Opatrenia prijaté v RDS v súvislosti s prevenciou a zamedzením šírenia ochorenia COVID s účinnosťou od 25.11.2022 Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19 Opatrenia prijaté v RDS v súvislosti s prevenciou a zamedzením šírenia ochorenia COVID s účinnosťou od 23.11.2022 AKTUÁLNE PLATNÉ OPATRENIA V ZMYSLE VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 09.06.2022 Opatrenia prijaté …

Čítať viac

Riaditeľka

Riaditeľka Mgr. Lea Patočková, poverená vedením riaditel@rdssklenarova.sk  +421 02 534 802 15 ZDRAVOTNÝ ÚSEK SOCIÁLNY ÚSEK STRAVOVACÍ ÚSEK PREVÁDZKOVÝ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK

Čítať viac

Slobodný prístup k informáciám

Ružinovský domov seniorov je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa  § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení …

Čítať viac

Pre príbuzných

Vážení rodinní príslušníci, prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa sociálnej oblasti v súvislosti s Vašimi príbuznými, najmä postupu odhlásenia sa na čas neprítomnosti v Ružinovskom domove seniorov, predĺženia neprítomnosti klienta v čase návštevy u príbuzných, otázok ohľadom zmluvných doplatkov a doplatkov za lieky klienta, finančných vkladov do depozitu v prípade dočasného, alebo trvalého umiestnenia na lôžkové oddelenie, prehlasovania trvalého a prechodného pobytu, informácií o aktivitách prebiehajúcich v zariadení, novinkách a podobne,  máte možnosť …

Čítať viac

Kariéra

Zdravotná sestra /praktická sestra Opatrovateľ/ka Kuchár/ka Pomocný/á  kuchár/ka Údržbár / záhradník  Psychológ  – ukončené Fyzioterapeut  – ukončené Personalista – ukončené Sociálny pracovník – ukončené Údržbár – elektrikár – (ukončené) Upratovačka (ukončené) Finančný účtovník – ( ukončené) Personalista, mzdový účtovník – (ukončené) Ambulantná sestra (ukončené) Koordinátorka opatrovateľskej starostlivosti (ukončené) Koordinátorka ošetrovateľskej starostlivosti (ukončené) Pracovník/čka práčovne (ukončené) Výberové konanie – Manažér/ka zdravotného úsekuvýberové konanie bolo ukončené …

Čítať viac

Oznam pre klientov počas vianočných sviatkov

Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok.   Vážení klienti, na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok: Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov, avšak po návrate do …

Čítať viac

Realizácia návštev v RDS na Sklenárovej a Pivoňkovej počas víkendov

Nakoľko chceme výjsť v ústrety požiadavkám príbuzných v čo najväčšej možnej miere, umožňujeme preto v obmedzenom režime návštevy aj cez víkendy.   Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom emailu na sociálny úsek socialne@rdssklenarova.sk, a to do štvrtka 14:00 hod. Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev. Návšteva môže trvať maximálne 45 minút, počas víkendov v nasledovných časoch:  9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, …

Čítať viac

Realizácia návštev v RDS Sklenárová

Vážení obyvatelia i príbuzní, otvárame možnosť návštev v exteriéri pre príjímateľov z OZM a návštevy v interiéri za stanovených podmienok.  NÁVŠTEVY V EXTERIÉRIMožnosť návštev v exteriéri pre príjímateľov z OZM, budú uskutočnené za nasledovných podmienok: – Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom: emailu na sociálny úsek socialne@rdssklenarova.sk a to minimálne deň vopred. – Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev a zdravotný úsek zabezpečí privezenie – …

Čítať viac