DOMOVKategória: Aktuality

Kategória: Aktuality

Oznamy verejnosti 2023

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 Názov zariadenia: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 BratislavaKapacita zariadenia domova seniorov: 288Počet prijímateľov sociálnej služby na ktorých bola kalkulovaná úhrada ekonomicky oprávnených nákladov: 275 EON Sklenárova                         EON Pivoňkova

Čítať viac

Opatrenia Covid-19

Uznesenie vlády SR č. 446_2023 Oznámenie ÚV SR o odvolaní MS COVID-19 Respirátory prestanú byť povinné – Pripomíname situácie, kedy má dobrovoľná ochrana naďalej význam – zrušené k 14.09.2023 VYHLÁŠKA 2/2023 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií …

Čítať viac

Riaditeľka

Riaditeľka Mgr. Lea Patočková, riaditeľka riaditel@rdssklenarova.sk  +421 02 534 802 15 ZDRAVOTNÝ ÚSEK SOCIÁLNY ÚSEK STRAVOVACÍ ÚSEK PREVÁDZKOVÝ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK Slobodný prístup k informáciám

Čítať viac

Slobodný prístup k informáciám

Ružinovský domov seniorov je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa  § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení …

Čítať viac

Pre príbuzných

Vážení rodinní príslušníci, prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa sociálnej oblasti v súvislosti s Vašimi príbuznými, najmä postupu odhlásenia sa na čas neprítomnosti v Ružinovskom domove seniorov, predĺženia neprítomnosti klienta v čase návštevy u príbuzných, otázok ohľadom zmluvných doplatkov a doplatkov za lieky klienta, finančných vkladov do depozitu v prípade dočasného, alebo trvalého umiestnenia na lôžkové oddelenie, prehlasovania trvalého a prechodného pobytu, informácií o aktivitách prebiehajúcich v zariadení, novinkách a podobne,  máte možnosť …

Čítať viac

Kariéra

Pomocný zdravotnícky pracovník  Finančný účtovník  Koordinátor/ka opatrovateľskej starostlivosti Zdravotná sestra (Špš, Bc.) Zdravotnícky asistent /praktická sestra Opatrovateľ/ka Kuchár/ka Pomocný/á  kuchár/ka Údržbár / záhradník  – ukončené  Psychológ  – ukončené Fyzioterapeut  – ukončené Personalista – ukončené Sociálny pracovník – ukončené Údržbár – elektrikár – (ukončené) Upratovačka (ukončené) Finančný účtovník – ( ukončené) Personalista, mzdový účtovník – (ukončené) Ambulantná sestra (ukončené) Koordinátorka opatrovateľskej starostlivosti (ukončené) Koordinátorka ošetrovateľskej starostlivosti …

Čítať viac

Oznam pre klientov počas vianočných sviatkov

Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok.   Vážení klienti, na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok: Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov, avšak po návrate do …

Čítať viac

Realizácia návštev v RDS na Sklenárovej a Pivoňkovej počas víkendov

Nakoľko chceme výjsť v ústrety požiadavkám príbuzných v čo najväčšej možnej miere, umožňujeme preto v obmedzenom režime návštevy aj cez víkendy.   Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom emailu na sociálny úsek socialne@rdssklenarova.sk, a to do štvrtka 14:00 hod. Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev. Návšteva môže trvať maximálne 45 minút, počas víkendov v nasledovných časoch:  9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, …

Čítať viac