DOMOVAktualityRealizácia návštev v RDS Sklenárová

Realizácia návštev v RDS Sklenárová

Vážení obyvatelia i príbuzní,
otvárame možnosť návštev v exteriéri pre príjímateľov z OZM a návštevy v interiéri za stanovených podmienok.
 
 
NÁVŠTEVY V EXTERIÉRI
Možnosť návštev v exteriéri pre príjímateľov z OZM, budú uskutočnené za nasledovných podmienok: 
– Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom: emailu na sociálny úsek socialne@rdssklenarova.sk a to minimálne deň vopred
– Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev a zdravotný úsek zabezpečí privezenie – odvezenie prijímateľov z OZM.
– Návšteva môže trvať maximálne 45 minút a to v pracovných dňoch počas pracovných
  hodín v čase od 8:00 – 15:00. 
– V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v exteriéri zrušené. 
 
NÁVŠTEVY V INTERIÉRI
Možnosť realizácie návštevy v interiéri u prijímateľov SS bude prebiehať nasledovným spôsobom: 
– Krátku požiadavku o návštevu zašlite p. riaditeľke PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH na email: riaditel@rdssklenarova.sk a to minimálne 2 dni vopred.
– Návštevnou miestnosťou pre prijímateľov OZM bude kaviarnička, pre prijímateľov SS z ostatných poschodí ich obytná miestnosť 
– V interiéri zariadenia RDS (kaviarnička) môže prijímateľa navštíviť iba jedna osoba.
 
Pri návšteve v interiéri pri vstupe je potrebné preukázať sa:
– platným negatívnym AG testom nie starším ako 24 hodín alebo,
– potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní alebo,
– potvrdením o preočkovaní druhou dávkou vakcíny po dvoch týždňoch.
 
Ďakujeme za pochopenie.

PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH
riaditeľka Ružinovského domova seniorov