DOMOVAktualityPočítačový kurz

Počítačový kurz

V procese aktívneho starnutia a v období aktívnej staroby našich seniorov je dôležité inovovať a modernizovať vzdelávanie seniorov v súlade s požiadavkami modernej spoločnosti.
 
K modernému vzdelávaniu majú mať prístup všetky generácie, vrátane seniorov, a z toho dôvodu je nevyhnutné, aby boli aj seniori začlenení do vzdelávania v oblasti nových prvkov a spôsobov komunikácie. K informačným technológiám, ktoré sa využívajú v edukácii, zaraďujeme počítač a s pripojením internet, tablet, notebook, ku komunikačným technológiám mobilný telefón alebo smartfón, pričom primárnym účelom týchto technológií je komunikácia, práca s dátami a informáciami v elektronickej podobe. Pre seniorov z dôvodu skvalitnenia ich života a efektívneho fungovania v bežných životných situáciách sme preto pripravili počítačové kurzy, ktoré začnú od 12.08.2020, kde budú mať seniori možnosť naučiť sa nájsť nekonečné množstvo informácií, telefonovať svojim blízkym cez aplikáciu Skype, WhatsApp, posielať elektronickú poštu (e-mail) a objaviť starých známych na Facebooku.
 
Konanie: Každú stredu v priestoroch knižnice v čase od 13:00 do 14:00 hod.