Fotky 

Galéria

PRIESTORY RDS


AKTIVITY V RDS

Soroptimist International Bratislava

Ďakujeme ❤️ Soroptimist International Bratislava, za organizáciu a presun prijímateľov sociálnej služby na Tyršove nábrežie a do sadu J.Krála, kde bola pre zúčastnených pripravená prednáška o histórii parku, športové aktivity, diplomy za účasť. Bol to krásny slnečný deň, plný zážitkov

Športový deň seniorov

12.06.2024 sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili na Ružinovskom športovom dni seniorov. Ďakujeme MČ Bratislava – Ružinov v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, za pripravené občerstvenie a možnosť sa zúčastniť na športových disciplínach a tak získať 3.miesto. Gratulujeme zúčastneným 🎖🏆🏅

Kesťanská omša

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi ľudovo nazývaná aj Božie Telo (lat. Corpus Christi) je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi. Je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, spasiteľa sveta, vo Sviatosti oltárnej ako Boha a človeka.

Majáles 2024 v RDS

Cigánska pečienka, oškvarkové pagáče a Kuba rezy... Do tanca nám hral p. Piaček a šikovné deti z umeleckej školy Art Slnečnice, si pre nás pripravili pestré vystúpenie.

Kulinoterapia

Bicyklovanie neobmedzené vekom - Rikša

https://www.bicyklovanieneobmedzenevekom.sk/principy/

Hippoterapia

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme Hippoterapiu. Ide o komplexnú rehabilitačnú metódu vychádzajúcu z neurofyziologických základov, ktorá využíva liečebné účely. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Poskytuje sa v letnej sezóne za priaznivého počasia v exteriéri v obidvoch zariadeniach.

Beh dobrých ročníkov

Pridali sme sa k dalším stovkám účastníkov v Behu dobrých ročníkov. 6.ročník bol výnimočný počtom aktívnych seniorov a krásnym slnečným počasím.

🐣VEĽKONOČNÉ🐣TVORIVÉ DIELNE

Na pletenie korbáča potrebujeme 8 vŕbových prútov rovnakej hrúbky. Prúty umyjeme vodou na hrubšom konci spolu zaviažeme. Potom ich rozdelíme po 4 do pravej a ľavej ruky a začíname pliesť 🤍

Tréning pamäti

Skupinové intervencie

(kognitívny tréning, tvorivé dieľne) prebiehajú v priestoroch RDS so študentmi psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

MDŽ

Pohybové aktivity - SAMBA

Fašiangy

08.02.2024 sme sa veselili na fašiangovej zábave vďaka p. Piačekovi jeho spevu a hudbe, hostili sa zabíjačkovými špecialitami, pagáčmi a štrúdľou. Navštíviť nás prišiel pán vicestarosta Marek Machata a program si pre nás pripravili aj deti zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera.

Slávnostný spoločný obed

Zamestnanci RDS usporiadali pre klientov slávnostný spoločný obed so zákuskom. Pozvanie prijal aj pán Ing. Martin Chren - starosta Ružinova a jeho zástupca pán Mgr. Marek Machata. O hudobný program sa postarali Páni Bratia a OZ Amadeus si pripravili s klientmi RDS recitačné a spevácke vystúpenie.

Pohybové aktivity - Spoločenské tance

Mikuláš

Úžasné popoludnie nám prišli spestriť vianočným hudobným programom šikovné deti z umeleckej školy. Pohostili sme sa kávičkou a Kuba rezom a prišiel nás navštíviť Marek Machata-zástupca starostu. Mikuláš so svojimi pomocníkmi nás všetkých obdarovali sladkými balíčkami.

"Výročná správa"

Dnes sme sa spoločne stretli v poobedných hodinách v priestoroch jedálne, kde vedenie/manažéri/koordinátori RDS odprezentovali každý za svoj úsek prácu na úseku za rok 2023 a vízie do budúcna v rámci ,,Výročnej správy" a následne bola voľná diskusia. Prišli medzi nás aj predstavitelia MÚ Ružinov Mgr. Henrieta Valková-vedúca odboru sociálych vecí a Martin Patoprstý - vicestarosta.

Vyhliadková jazda vláčikom po Bratislave
vláčikom Prešporáčikom

Digitálny deň pre seniorov

Športový deň

Župná olympiáda

Naši šikovný seniori sa zúčastnili Župnej olympiády a získali diplom - 1.miesto v hode šípkami Gratulujeme 🏅🏆

Terapeutické mačičky

Maľovanie podľa čísiel

Tréning pamäti

Fyzioterapeutické cvičenia

prebiehajú aj v exteriéri zariadenia

Nákupy na miestnom trhovisku

Pivoňková

Ranná rozcvička a kávička na čerstvom vzduchu

Športový deň pre seniorov

Dnes sme sa zúčastnili na športovom dni pre seniorov, ktorú organizovala MČ Bratislava – Ružinov v spolupráci s Ružinovským športovým klubom. Z osem prihlásených tímov, sme sa umiestnili na štvrtom mieste 🤗🏆🥰

Aktivity v exteriéri

OZ Kogneo - digitálna zručnosť

Vďaka OZ Kogneo - digitálnej zručnosti, sme sa stali súčasťou živej komunity aktívnych seniorov, ktorí ani na dôchodku nepoľavia v tempe a neprestanú dobíjať svet. Presvedčili sme sa na vlastnej koži prečo je aktívny a naplnený život v seniorskom veku dobrou investíciou do budúcnosti.

Majáles 2023

Ďakujeme hudobnej skupine SATUR, vďaka ktorej sme si mohli zatancovať a program nám prišli spestriť aj šikovné deti z tanečnej školy ART slnečnice. Počas programu nás prišli navštíviť aj zástupcovia starostu Ing. Martin Patoprstý a Mgr. Marek Machata. Klientov čakalo aj bohaté občerstvenie - guláš, zákusky, pagáčiky...

Diskusný krúžok / Pánsky klub

Tu hrajeme spoločne spoločenské hry, sebapoznávacie hry. Venujeme sa rôznym témam, diskusiám. Vítame a spoznávame nových klientov. Tancujeme, spievame a aj si zahráme na klavíri.

1. máj

Pivoňková

Sklenárova

Arteterapia

V rámci Arteterapie pod dohľadom sociálnej pracovníčky vyrábajú klientky na Pivonkovej ul. krásne obrazy voskovkami-technikou Enkaustika.

Keramický krúžok

Terapeutické mačičky

Vďaka svojmu realistickému výzoru a technologicky pokročilým funkciám je dokonalým spoločníkom. Mačičky využívame pri terapiách, ako aktivizačnú pomôcku.

Fyzioterapeutické cvičenia

individuálnou a skupinovou formou

Fašiangy v RDS

Tradičnú fašiangovú zábavu sme sa snažili aspoň na jedno poobedie priniesť našim klientom aj do priestorov RDS. Všetci sme sa slávnostne vyobliekali, pripravili pestré masky a veselili sa 🥳 pri tradičnej ľudovej živej hudbe Milana Plavuchu a pestrom programe, ktorý si pre nás pripravili deti zo ZUS L.Rajtera. Fašiangy sú oficiálne považované za sviatok jedla. A pre klientov sme si pripravili aj pohostenie a na stoloch nechýbali ani tradičné šišky.😋

Fašiangova zábava na Pivonkovej v sprievode živej hudby manželov Karvaiovcov

Keď nemôžu seniori do sveta, príde svet za nimi až do zariadenia

Dnešným dňom sme pre našich klientov v obidvoch zariadeniach rozbehli novú aktivitu- Kaleido VR virtuálne okuliare pre ich aktivizáciu a kognitívny tréning a vybrali sme sa prostredníctvom týchto okuliarov do RÍMA. Bohaté vnemy z vonkajšieho sveta sú zásadné pre udržanie dobrého psychického i fyzického stavu a podporujú pozitívnu motiváciu a kognitívne funkcie seniorov. Kaleido prináša zážitky tvorené presne na mieru potrebám seniorov. Tieto okuliare umožnia našim klientom virtuálne zažiť prechádzky lesom, relaxáciu na pláži, spoznávať krajiny, mestá, alebo navštíviť rôzne koncerty, prehliadky galérií a múzeí.

Mikuláš s Čertom v RDS

Dnes k nám do zariadenia zavítal Mikuláš s Čertom v sprievode Michala Gašaja - zástupca starostu Ružinova a Martina Patoprstého - zástupca starostu Ružinova. Okrem sladkého občerstvenia si klienti vychutnali aj krásny hudobný program šikovných detí zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera.

C.AK orchester v RDS

Kaviarnička

Našim klientom sme steny v kaviarničke RDS spravili veselšími, vďaka šikovným rukám chalanov z Projektihrisko https://www.projektihrisko.sk/ Ďakujeme ❣️

Tréning pamäte

Rovnako ako všetky orgány v tele aj mozog postupom času slabne. Rýchlosť slabnutia závisí aj od genetickej výbavy, ktorú ovplyvniť nevieme a od spôsobu života, ktorý ale vieme ovplyvňovať. Dôležitá je zdravá strava, pravidelný pohyb, dostatok spánku, stretávanie sa s ľuďmi všetkých vekových kategórií a tréning kognitívnych funkcií.
Aj pamäť sa dá vytrénovať Trénovanie pamäti v neskoršom veku pomáha udržať mozog stále činorodý, bystrý a rýchly pri hľadaní rešenia alebo pri vyhodnotení situácie. Svieži mozog nám pomáha byť aktívnymi a samostatnými aj vo vyššom veku. Ľudský mozog tvorí nervové bunky, tzv. neuróny, ktoré sú vzájomne spojené synapsiami. Práve toto spojenie slúži na ukladanie informácií do pamäti a vybavenie si detailov, ktoré sú v pamäti uložené. Čím viac spojení medzi neurónmi vzniká, tým lepšie funguje pamäť a lepšie tak nachádzame riešenie problémov. Keď na niečo zabudneme, znamená to, že spojenie medzi neurónmi vyhaslo.
Cvičenie na trénovanie pamäti Pamäť si môžeme trénovať kdekoľvek v priebehu dňa, pri bežných činnostiach doma alebo vonku. Do krátkodobej pamäti sa ukladajú informácie len na niekoľko desiatok sekúnd a aby sme si zapamätali čo najviac, je potrebné tieto informácie opakovať a spájať do súvislostí. Základom je teda čítať, opakovať si, lúštiť krížovky alebo sudoku a snažiť sa zapamätať si čo najviac informácií.

Canisterapia

Keramický krúžok

V zariadení máme veľmi veľa šikovných klientov a tak sme do plánu aktivít pridali novinku a to ,,keramický krúžok".

Rozvoj jemnej motoriky

zohráva dôležitú úlohu v bežnom živote každého z nás. Preto naši sociálny pracovníci / inštruktori sociálnej práce dbajú, aby klienti boli aktivizovaní aj takouto formou cvičenia

Októberfest

Dnešné popoludnie bolo plné spevu a tanca. Klientom RDS sme dnes usporiadali v zariadení Októberfest so živou hudbou a pestrým programom. Samozrejmosťou bolo aj bohaté občerstvenie a svojou návštevou všetkých potešil aj pán Martin Chren - starosta Ružinova spolu s Michalom Gašajom - vicestarosta Ružinova, Martinom Patoprstým a poslancami MČ Ružinov.

Kaufland Slovenská republika a Slovenský červený kríž

opäť spojili svoje sily a prostredníctvom spoločného projektu „Pomáhame potravinami“ zorganizovali celoslovenskú zbierku potravín. Potraviny dostali mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania a aj seniori v našom zariadení, ktorým z ich dôchodku zostáva menej finančných prostriedkov. ĎAKUJEME

Canisterapia

U klientov využívame aj psychoterapeutickú metódu ,,Canisterapia", ktorá pozitívne pôsobí na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Canisterapiu vykonáva certifikovaná cvičiteľka, ktorá disponuje odbornými vedomosťami v oblasti canisterapie a psychológie.

Šípkobranie

Občas to vyzerá, že v našom zariadení len oslavujeme, alebo sa zabávame. Ale my aj pracujeme. S klientmi sme mali ,,šípkobranie". Spoločne sme nazbierali šípky z našej záhrady na Pivonkovej ulici a dnes sme ich spoločne triedili a oberali zo stoniek. Na teplom šípkovom čaji si všetci spoločne pochutíme.

Oslavy

Nakoľko sa neoslavuje dopredu, my sme v nasledujúcich dňoch pokračovali v gratuláciách. Všetkým oslávencom prajeme v mene celého tímu RDS všetko najlepšie k ich sviatku.

Jubilanti

Dnes bolo v RDS veselo a to naozaj v celom ,,dome". Gratulovalo 🍾🥳 sa na oddelení zníženej mobility, ako aj klientom ,,jubilantom" hromadne za sprievodného programu detí z umeleckej školy Sklenárová, pri sladkom občerstvení 🎂 a príhovoru Ing. Michala Gašaja, PhD. - zástupcu starostu Ružinova.

Misia - osobnosti kuriérmi

Zamestnanci RDS Sklenárova sa finančným príspevkom zapojili do charitatívnej zbierky MISIA, ktorá je určená pre zdravotne znevýhodnené deti a podporili sme tak 10. ročník ,,Misia osobnosti kuriérmi".

Na kolesách proti rakovine

naši obyvatelia - seniori ako aj zamestnanci podporili dobrú vec - zapojili sme sa do kampane "Na kolesách proti rakovine". Rozkrútiť kolesá na pomoc onkologickým pacientom a rozširovať osvetu o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle prišlo celkom 88 účastníkov

zo Sklenárovej

a aj z Pivoňkovej

Salónny orchester Afrodite v múzeu J. Cikera

organizátorom bola Nezisková organizácia Soroptimist International. Ďakujeme za úžasný zážitok ❤

V rámci kinezioterapie využívame cvičebné metódy, slúžiace na zvýšenie fyzickej kondície, teda sily, vytrvalosti a ohybnosti

Ide o telovýchovný proces, ktorý využíva cielený pohyb na liečbu, čo znamená výber takého pohybu, ktorý pôsobí hlavne na tú časť tela, ktorú chceme pohybom ovplyvniť

V tomto našom kornútku, nali sme si pochúťku 😋

Naši seniori na Pivoňkovej si užili v záhradke pri slniečku ,,Zmrzlinový deň" "🍦"

Domáci slivkový koláč na čerstvom vzduchu

s kávičkou v ruke a v úžasnej spoločnosti . Aj takto trávime dni so seniormi na Pivoňkovej.

Kolkový turnaj po našom

Chuť súťažiť a vyhrať, nás nikdy neopúšťa. Radosť na tvárach a spokojnosť klienta, je pre nás to najviac.

Hudobné vystúpenie Gizky Oňovej

Aktivizácia kognitívnych schopností klienta s individuálnym prístupom

V našom zariadení prebiehajú kognitivné tréningy v skupinkách. Ide o cielenú stimuláciu mozgových funkcií so zameraním na viaceré kognitívne schopnosti, napr. pamäť, myslenie, reč. Cieľom je aktivizácia kognitívnych schopností klienta individuálnym prístupom. Tréningy pamäte prebiehajú v interiéri, aj v exteriéri.

Piknik pri Dunaji

Dnešný ,,Piknik pri Dunaji" s občerstvením a úžasným programom, si naši klienti mohli užiť vďaka Soroptimist International Bratislava- medzinárodnej organizácii žien. Ide o humanitárne združenie zamerané na sociálnu činnosť. Ďakujeme 🥰

NAŠE MESTO - najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku

„Mám srdce na správnom meste“,
Takýto bol nový slogan, ktorý spojil dobrovoľníkov vďaka nadácii Pontis, ktorá už vyše 20 rokov prepája firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. Naše veľké ,,ĎAKUJEM" ❤ patrí dobrovoľníkom
z firmy NOKIA a P0pp. Marcišovi –FARLESK s.r.o..

Narodeninová oslava 100 a 101 rokov

Športový deň seniorov

Fyzioterapia

Arteterapia

Spestrenie dňa našich klientov

Majáles 2022

Ergoterapia

Muzikoterapia