Fotky 

Galéria

Canisterapia

Keramický krúžok

V zariadení máme veľmi veľa šikovných klientov a tak sme do plánu aktivít pridali novinku a to ,,keramický krúžok".

Rozvoj jemnej motoriky

zohráva dôležitú úlohu v bežnom živote každého z nás. Preto naši sociálny pracovníci / inštruktori sociálnej práce dbajú, aby klienti boli aktivizovaní aj takouto formou cvičenia

Októberfest

Dnešné popoludnie bolo plné spevu a tanca. Klientom RDS sme dnes usporiadali v zariadení Októberfest so živou hudbou a pestrým programom. Samozrejmosťou bolo aj bohaté občerstvenie a svojou návštevou všetkých potešil aj pán Martin Chren - starosta Ružinova spolu s Michalom Gašajom - vicestarosta Ružinova, Martinom Patoprstým a poslancami MČ Ružinov.

Kaufland Slovenská republika a Slovenský červený kríž

opäť spojili svoje sily a prostredníctvom spoločného projektu „Pomáhame potravinami“ zorganizovali celoslovenskú zbierku potravín. Potraviny dostali mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania a aj seniori v našom zariadení, ktorým z ich dôchodku zostáva menej finančných prostriedkov. ĎAKUJEME

Canisterapia

U klientov využívame aj psychoterapeutickú metódu ,,Canisterapia", ktorá pozitívne pôsobí na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Canisterapiu vykonáva certifikovaná cvičiteľka, ktorá disponuje odbornými vedomosťami v oblasti canisterapie a psychológie.

Šípkobranie

Občas to vyzerá, že v našom zariadení len oslavujeme, alebo sa zabávame. Ale my aj pracujeme. S klientmi sme mali ,,šípkobranie". Spoločne sme nazbierali šípky z našej záhrady na Pivonkovej ulici a dnes sme ich spoločne triedili a oberali zo stoniek. Na teplom šípkovom čaji si všetci spoločne pochutíme.

Oslavy

Nakoľko sa neoslavuje dopredu, my sme v nasledujúcich dňoch pokračovali v gratuláciách. Všetkým oslávencom prajeme v mene celého tímu RDS všetko najlepšie k ich sviatku.

Jubilanti

Dnes bolo v RDS veselo a to naozaj v celom ,,dome". Gratulovalo 🍾🥳 sa na oddelení zníženej mobility, ako aj klientom ,,jubilantom" hromadne za sprievodného programu detí z umeleckej školy Sklenárová, pri sladkom občerstvení 🎂 a príhovoru Ing. Michala Gašaja, PhD. - zástupcu starostu Ružinova.

Misia - osobnosti kuriérmi

Zamestnanci RDS Sklenárova sa finančným príspevkom zapojili do charitatívnej zbierky MISIA, ktorá je určená pre zdravotne znevýhodnené deti a podporili sme tak 10. ročník ,,Misia osobnosti kuriérmi".

Na kolesách proti rakovine

naši obyvatelia - seniori ako aj zamestnanci podporili dobrú vec - zapojili sme sa do kampane "Na kolesách proti rakovine". Rozkrútiť kolesá na pomoc onkologickým pacientom a rozširovať osvetu o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle prišlo celkom 88 účastníkov

zo Sklenárovej

a aj z Pivoňkovej

Salónny orchester Afrodite v múzeu J. Cikera

organizátorom bola Nezisková organizácia Soroptimist International. Ďakujeme za úžasný zážitok ❤

V rámci kinezioterapie využívame cvičebné metódy, slúžiace na zvýšenie fyzickej kondície, teda sily, vytrvalosti a ohybnosti

Ide o telovýchovný proces, ktorý využíva cielený pohyb na liečbu, čo znamená výber takého pohybu, ktorý pôsobí hlavne na tú časť tela, ktorú chceme pohybom ovplyvniť

V tomto našom kornútku, nali sme si pochúťku 😋

Naši seniori na Pivoňkovej si užili v záhradke pri slniečku ,,Zmrzlinový deň" "🍦"

Domáci slivkový koláč na čerstvom vzduchu

s kávičkou v ruke a v úžasnej spoločnosti . Aj takto trávime dni so seniormi na Pivoňkovej.

Kolkový turnaj po našom

Chuť súťažiť a vyhrať, nás nikdy neopúšťa. Radosť na tvárach a spokojnosť klienta, je pre nás to najviac.

Hudobné vystúpenie Gizky Oňovej

Aktivizácia kognitívnych schopností klienta s individuálnym prístupom

V našom zariadení prebiehajú kognitivné tréningy v skupinkách. Ide o cielenú stimuláciu mozgových funkcií so zameraním na viaceré kognitívne schopnosti, napr. pamäť, myslenie, reč. Cieľom je aktivizácia kognitívnych schopností klienta individuálnym prístupom. Tréningy pamäte prebiehajú v interiéri, aj v exteriéri.

Piknik pri Dunaji

Dnešný ,,Piknik pri Dunaji" s občerstvením a úžasným programom, si naši klienti mohli užiť vďaka Soroptimist International Bratislava- medzinárodnej organizácii žien. Ide o humanitárne združenie zamerané na sociálnu činnosť. Ďakujeme 🥰

NAŠE MESTO - najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku

„Mám srdce na správnom meste“,
Takýto bol nový slogan, ktorý spojil dobrovoľníkov vďaka nadácii Pontis, ktorá už vyše 20 rokov prepája firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. Naše veľké ,,ĎAKUJEM" ❤ patrí dobrovoľníkom
z firmy NOKIA a P0pp. Marcišovi –FARLESK s.r.o..

Narodeninová oslava 100 a 101 rokov

Športový deň seniorov

Fyzioterapia

Arteterapia

Spestrenie dňa našich klientov

Majáles 2022

Ergoterapia

Muzikoterapia

PRIESTORY RDS

vonkajšie priestory a vstup

jedáleň

spoločné priestory

malá klubovňa, veľká klubovňa, knižnica

oddelenie so zníženou mobilitou (OZM)

OZM 1, jedaleň

OZM 2

fyzioterapia

Pivoňkova

Pivoňkova - fyzioterapia