Ekonomický úsek

O nás

Ružinovský domov seniorov.

Ekonomický úsek zabezpečuje činnosti, ktoré sú navonok neviditeľné. Staráme sa o komplexný administratívno-ekonomický chod celého zariadenia, pričom ide najmä o mzdovú a personálnu agendu, účtovanie a ekonomickú agendu, verejné obstarávanie, tvorbu vnútorných predpisov, agendu podateľne či archívu.

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac