DOMOVAktualityRiaditeľka

Riaditeľka

Riaditeľka

Mgr. Lea Patočková, riaditeľka

riaditel@rdssklenarova.sk 

+421 02 534 802 15

Katarína Kralčák, MBA

Telefón: +421 2 534 802 10

Email:       katarina.kralcak@rdssklenarova.sk