Prevádzkový úsek

Prevádzkový úsek 

Podmienkou poskytovania komplexnej starostlivosti o seniorov sú tri dôležité aspekty: prijať ich, starať sa o nich a oceňovať ich kvalitu. 

Prevádzkový úsek zodpovedá za proces upratovania a prania a za proces opráv a údržby. Jednotliví pracovníci prevádzkového úseku realizujú svoje pracovné povinnosti vždy podľa potrieb klienta. Ku všetkým klientom pracovníci prevádzkového úseku  pristupujú individuálne s empatickým porozumením a bezpodmienečným akceptovaním ich individuálnych schopností, možností a potrieb.

Prevádzkový úsek tvorí dokopy 26 zamestnancov v zložení – manažér prevádzkového úseku, upratovačky, práčky, údržbári/vodiči a recepční. V RDS na Sklenárovej ulici pôsobí vrátane manažéra úseku spolu 23 zamestnancov prevádzkového úseku a v RDS na Pivoňkovej ulici pôsobia 3 zamestnanci.

prevádzkový  úsek  v rámci prevádzky riadi, koordinuje a zabezpečuje :

  • podmienky pre bezpečnú prevádzku,
  • vykonávanie správy a ochrany majetku,
  • údržbu a drobné opravy budovy, strojov, zariadení a drobného hmotného majetku,
  • údržbu a úpravu okolia (kosenie trávy, odpratávanie snehu),
  • autodopravu a autoprevádzku
  • zásobovanie, riadenie energetického a vodného hospodárstva,
  • nákup drobného hmotného  majetku a dlhodobého hmotného  majetku podľa platných predpisov,
  • zabezpečuje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej obrany,
  • práčovnícke služby, údržbu bielizne, šatstva a lôžkovín, upratovanie a čistenie objektu.

 

Manažér prevádzkového  úseku je k dispozícii klientom podľa potreby v pracovných dňoch v určenom čase od 9 h-10 h alebo  podľa potreby rámci pracovného času.

 

 

Telefón: +421 2 534 802 14

E-mail:

zoltan.szorad@rdssklenarova.sk

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac