Stravovací úsek

                                                                                                    Stravovací úsek 

Ružinovský domov seniorov poskytuje  celodenné stravovanie  v zmysle platných zákonov a predpisov podľa  zákona č. 448/2008 § 58 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, seniorom – klientom mestskej časti Bratislava – Ružinov v jedálni na Sklenárovej 14, v zariadení na Pivoňkovej 2. Stravu dovážame do  SIC na Zimnej 1 a do  DC Na Úvrati 52.

 

Stravovaciu prevádzku,  tvorí vlastná  kuchyňa a jedáleň. Strava pre klientov  je  pripravovaná na základe týždenného jedálneho lístka. Tvoria ho raňajky s desiatou, obed, olovrant a večera. Jedálny lístok je  prispôsobený  diétam klientov a pripravuje sa  strava racionálna, diabetická, žlčníková a zostavuje ho liečebná asistentka. Ak  to zdravotný stav klientov vyžaduje, podávame stravu v upravenej forme ako je mixovanie alebo  mletie.    Personál stravovacej prevádzky dbá o rozmanitosť a pestrosť   stravy. Jedlá pripravujú vyškolení kuchári a kuchárky  a sú pripravované z kvalitných, čerstvých surovín tak aby bola zachovaná výživová hodnota, obsah vitamínov, ktoré sú dôležité pre zdravie a vitálnosť našich klientov.  

 

Stravovanie v našom zariadení  považujeme za súčasť kultúry a preto kladieme dôraz na príjemné prostredie a pohodu v jedálni s klimatizáciou. Kapacita jedálne je 168 miest. Veľkolepý priestor jedálne slúži na sezónne a kultúrne podujatia ako je Vianočný večierok,  Fašiangová zábava, Majáles a rôzne iné podujatia.

 


JEDÁLNY LÍSTOK

 

     RACIONÁLNA STRAVA

     Je strava bez diétnych obmedzení a dodržuje zásady správnej výživy. Strava je pestrá, energeticky vyvážená obsahuje všetky živiny a vitamíny.

     Racionálne stravovanie je optimálne pre zdravie klientov.

 

     DIABETICKÁ STRAVA

     Je diéta  s obmedzením sacharidov  a je odporúčaná diabetikom. Pri diabetickej strave sa obmedzujú  cukry, múčne jedlá, biele pečivo a chlieb.

 

    ŽLČNÍKOVÁ  STRAVA

    Je diéta s obmedzením tukov a je ľahko stráviteľná. Výber potravín a technologický postup  varenia má šetriaci charakter. Obmedzujú sa  koreniny, 

    strukoviny, vyprážané a mastné jedlá.

 

Telefón: +421 2 534 802 51

E-mail:

alexandra.fitosova@rdssklenarova.sk

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac