DOMOVKategória: Aktuality

Kategória: Aktuality

Oznamy verejnosti 2024

OZNÁMENIE O PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCII – Rôzne potravinárske výrobky zverejnené dňa 28.02.2024 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií V zmysle § 6 a § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje verejný obstarávateľ: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 1361/14, 821 …

Čítať viac

Oznamy verejnosti 2023

Zodpovedný obstarávateľ 2022 Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022 Portál TRANSPAREX udelil Ružinovskému domovu seniorov ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4400 verejných obstarávateľov a získali nadpriemerné hodnotenie A+. Za toto ocenenie ďakujeme našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava …

Čítať viac

Opatrenia Covid-19

Odporúčanie dodržiavania základných protiepidemiologických opatrení – výskyt ochorenia Covid-19 v RDS Uznesenie vlády SR č. 446_2023 Oznámenie ÚV SR o odvolaní MS COVID-19 Respirátory prestanú byť povinné – Pripomíname situácie, kedy má dobrovoľná ochrana naďalej význam – zrušené k 14.09.2023 VYHLÁŠKA 2/2023 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. …

Čítať viac

Riaditeľka

Riaditeľka Mgr. Lea Patočková, riaditeľka riaditel@rdssklenarova.sk  +421 02 534 802 15 Zástupkyňa riaditeľky Katarína Kralčák, MBA Telefón: +421 2 534 802 10 Email:       katarina.kralcak@rdssklenarova.sk ZDRAVOTNÝ ÚSEK SOCIÁLNY ÚSEK STRAVOVACÍ ÚSEK PREVÁDZKOVÝ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK Slobodný prístup k informáciám

Čítať viac

Slobodný prístup k informáciám

Ružinovský domov seniorov je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa  § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení …

Čítať viac

Pre príbuzných

Vážení rodinní príslušníci, prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa sociálnej oblasti v súvislosti s Vašimi príbuznými, najmä postupu odhlásenia sa na čas neprítomnosti v Ružinovskom domove seniorov, predĺženia neprítomnosti klienta v čase návštevy u príbuzných, otázok ohľadom zmluvných doplatkov a doplatkov za lieky klienta, finančných vkladov do depozitu v prípade dočasného, alebo trvalého umiestnenia na lôžkové oddelenie, prehlasovania trvalého a prechodného pobytu, informácií o aktivitách prebiehajúcich v zariadení, novinkách a podobne,  máte možnosť …

Čítať viac

Kariéra

Sociálny pracovník Výberové konanie – Manažér/ka sociálneho úseku – zápisnica z otvárania obálok k výberovému konaniu na pracovnú pozíciu Manažér/ka sociálneho úseku RDS zo dňa 31.05.2024– záznam o priebehu výberového konania, personálneho pohovoru na obsadenie miesta Manažér/ka sociálneho úseku zo dňa 14.06.2024 Kuchár/ka Opatrovateľ/ka Zdravotná sestra (Špš, Bc.)Zdravotnícky asistent /praktická sestra Výberové konanie – Manažér/ka sociálneho úsekuvýberové konanie bolo ukončené 06.02.2024 …

Čítať viac

Oznam pre klientov počas vianočných sviatkov

Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok.   Vážení klienti, na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok: Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov, avšak po návrate do …

Čítať viac