DOMOVKategória: Aktuality

Kategória: Aktuality

Opatrenia Covid-19

Opatrenia Covid-19 Návštevy Plán krízových opatrení VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení Covid-19 a o prijatých opatreniach na Slovensku Odporúčané postupy a formy pomoci a podpory seniorom Informačná stránka Mestskej časti Bratislava – Ružinov Informačná stránka hlavného mesta SR Bratislavy Informačná stránka Bratislavského samosprávneho kraja

Čítať viac

Vnútorné predpisy

Vnútorný predpis 2022/5 – Dodatok č. 6 k VP 7/2020 Vnútorný predpis 2022/4 – Dodatok č. 1 v VP 7/2017 Vnútorný predpis 2022/3 – Dodatok č. 5 k VP 7/2020 Vnútorný predpis 2022/2 – Dodatok č. 4 k VP 7/2020 Vnútorný predpis 2022/1 – Dodatok č. 1 k VP 4/2021 Vnútorný predpis 2021/13 – Dodatok č. 3 k VP 7/2020 …

Čítať viac

Legislatíva

Príkaz riaditeľky č. 4 2022 Príkaz riaditeľky č. 3 2022 Príkaz riaditeľky č. 2 2022 Príkaz riaditeľky č. 1 2022 Príkaz riaditeľky č. 8 2021 Príkaz riaditeľky č. 7 2021 Príkaz riaditeľky č. 6 2021 Príkaz riaditeľky č. 5 2021 Príkaz riaditeľky č. 4 2021 Príkaz riaditeľky č. 3 2021 Príkaz riaditeľky č. 2 2021 Príkaz riaditeľky č. 1 2021 …

Čítať viac

Slobodný prístup k informáciám

Ružinovský domov seniorov je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa  § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení …

Čítať viac

Pre príbuzných

Vážení rodinní príslušníci, prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa sociálnej oblasti v súvislosti s Vašimi príbuznými, najmä postupu odhlásenia sa na čas neprítomnosti v Ružinovskom domove seniorov, predĺženia neprítomnosti klienta v čase návštevy u príbuzných, otázok ohľadom zmluvných doplatkov a doplatkov za lieky klienta, finančných vkladov do depozitu v prípade dočasného, alebo trvalého umiestnenia na lôžkové oddelenie, prehlasovania trvalého a prechodného pobytu, informácií o aktivitách prebiehajúcich v zariadení, novinkách a podobne,  máte možnosť …

Čítať viac

Kariéra

Personalista Zdravotná sestra /praktická sestra Sociálny pracovník Opatrovateľ/ka Psychológ Fyzioterapeut Kuchár/ka Údržbár – elektrikár – (ukončené) Upratovačka (ukončené) Finančný účtovník – ( ukončené) Personalista, mzdový účtovník – (ukončené) Ambulantná sestra (ukončené) Koordinátorka opatrovateľskej starostlivosti (ukončené) Koordinátorka ošetrovateľskej starostlivosti (ukončené) Pracovník/čka práčovne (ukončené) Výberové konanie – Manažér/ka zdravotného úsekuvýberové konanie bolo ukončené 06.08.2021 Výberové konanie – Manažér/ka sociálneho úseku výberové konanie bolo …

Čítať viac

Oznam pre klientov počas vianočných sviatkov

Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok.   Vážení klienti, na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok: Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov, avšak po návrate do …

Čítať viac