Jedáleň

O nás

Ružinovský domov seniorov.

                                                                STRAVOVACIA PREVÁDZKA RUŽINOVSKÉHO DOMU SENIOROV – JEDÁLEŇ.

Ružinovský domov seniorov poskytuje  celodenné stravovanie  v zmysle platných zákonov a predpisov podľa  zákona č. 448/2008 § 58 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, seniorom – klientom mestskej časti Bratislava – Ružinov v jedálni na Sklenárovej 14, v zariadení na Pivoňkovej 2. Stravu dovážame do  SIC na Zimnej 1 a do  DC Na Úvrati 52.

Stravovaciu prevádzku,  tvorí vlastná  kuchyňa a jedáleň. Strava pre klientov  je  pripravovaná na základe týždenného jedálneho lístka. Tvoria ho raňajky s desiatou, obed, olovrant a večera. Jedálny lístok je  prispôsobený  diétam klientov a pripravuje sa  strava racionálna, diabetická, žlčníková a zostavuje ho liečebná asistentka. Ak  to zdravotný stav klientov vyžaduje, podávame stravu v upravenej forme ako je mixovanie alebo  mletie.    Personál stravovacej prevádzky dbá o rozmanitosť a pestrosť   stravy. Jedlá pripravujú vyškolení kuchári a kuchárky  a sú pripravované z kvalitných, čerstvých surovín tak aby bola zachovaná výživová hodnota, obsah vitamínov, ktoré sú dôležité pre zdravie a vitálnosť našich klientov.

Stravovanie v našom zariadení  považujeme za súčasť kultúry a preto kladieme dôraz na príjemné prostredie a pohodu v jedálni s klimatizáciou. Kapacita jedálne je 168 miest. Veľkolepý priestor jedálne slúži na sezónne a kultúrne podujatia ako je Vianočný večierok,  Fašiangová zábava, Majáles a rôzne iné podujatia.

JEDÁLNY  LÍSTOK:

RACIONÁLNA STRAVA
Je strava bez diétnych obmedzení a dodržuje zásady správnej výživy. Strava je pestrá, energeticky vyvážená obsahuje všetky živiny a vitamíny. Racionálne stravovanie je optimálne pre zdravie klientov.

DIABETICKÁ STRAVA
Je diéta  s obmedzením sacharidov  a je odporúčaná diabetikom. Pri diabetickej strave sa obmedzujú  cukry, múčne jedlá, biele pečivo a chlieb.

ŽLČNÍKOVÁ  STRAVA
Je diéta s obmedzením tukov a je ľahko stráviteľná. Výber potravín a technologický postup  varenia má šetriaci charakter. Obmedzujú sa  koreniny, strukoviny, vyprážané a mastné jedlá.

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac