Ďakujeme

O nás

Ružinovský domov seniorov.

Ďakujeme firmám aj jednotlivcom, ktorí nám v tomto roku akýmkoľvek spôsobom pomohli. Vaša pomoc pre nás pri starostlivosti o našich seniorov znamená veľmi veľa!

Ďakujeme v roku 2020/22

Ďakujeme spoločnosti MSDL za darovanie štartovacieho balíčka a realizáciu pilotného školenia k novému manažmentu liekov, ktorý umožní sestrám prehľadné a bezpečné dávkovanie liekov a zdokonalí monitorig užívania liekov. Ďakujeme!

Ďakujeme spoločnosti GOPAS SR, a.s. za finančný dar vo výške 3 876 EUR, ktorý poskytla nášmu zariadeniu. Finančné prostriedky použijeme na dofinancovanie nastavených preventívnych opatrení a bezpečný a plynulý prechod do pôvodného predpandemického režimu. Ďakujeme!

Ďakujeme spoločnosti Sladučké ovocie s. r. o. za dodanie dávky vitamínov pre našich obyvateľov v ich najprirodzenejšej a najúčinnejšej podobe, a to v podobe sladučkých jabĺčok, na ktorých si naši obyvatelia pochutili. Okrem skvelých sladkých jabĺčok sme obdržali aj 200 ks rúšok, ktoré sú pre našich klientov také dôležité. Ďakujeme!

Ďakujeme zriaďovateľovi Ružinovského domova seniorov Mestskej časti Bratislava – Ružinov, osobitne pánu starostovi Ing. Martinovi Chrenovi za jeho osobné angažovanie sa pri starostlivosti o zásobovanie zariadenia zaobstaraním nevyhnutného hygienického sortimentu, ktorý je v týchto neľahkých časoch úzkoprofilový. Pre zariadenie je to obrovská pomoc.

Ďakujeme spoločnosti KON – RAD, spol. s. r. o. za dodanie 300 ks tekutých žĺtkových vajíčok melanž, ktoré poskytnú potrebnú výživu našim klientom. Taktiež ďakujeme Mestskej časti Bratislava – Ružinov špeciálne pánu starostovi Ing. Martinovi Chrenovi za sprostredkovanie. Je dobre vedieť, že náš zriaďovateľ v týchto časoch pomáha ako sa dá, aj týmto pre nás nezanedbateľným spôsobom.

Ďakujeme všetkým, kto nám počas pandémie víru SARS-CoV-2 pomáha zabezpečiť tvárové rúška a iné potreby pre našich klientov a zamestnancov. V dnešnej dobe to pre nás znamená obrovskú pomoc pri ochrane zdravia našich seniorov. Ďakujeme!
Každý jeden dar je pre nás veľmi potrebný a nesmierne si ho vážime.

 • Mgr. Michalovi Vicáňovi, poslancovi zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov za dodanie vzorových 3 ochranných štítov s možnosťou dodania ďalších kusov a viacerých typov rúšok,
 • Spoločnosti KLEMON MODE, s. r. o. za dodanie 500 ks antibakteriálnych rúšok s možnosťou dodania ďalšieho potrebného materiálu,
 • Pani Evičke Húšťovej príbuznej našej klientky na Pivoňkovej ulici za dodanie 50 ks látkových rúšok
 • JUDr. Dušanovi Mikulášovi, príbuznému našej klientky na lôžkovom oddelení na Pivoňkovej ulici za dodanie 30 ks látkových rúšok,
 • Čínskej reštaurácii Shanghai za darovanie 150 ks látkových rúšok,
 • Mgr. Eve Bacigalovej, poslankyni zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov za darovanie 30ks látkových rúšok,
 • spoločnosti Donna Rosi, s. r. o. za dodanie ďalších látkových rúšok pre našich klientov, spolu už v počte 250 ks,
 • Mgr. Ivanovi Kraszkóovi, poslancovi zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov za darované rúška a lieky pre našich klientov,
 • Denise Pavlíkovej, manželke nášho zamestnanca a učiteľke z ružinovskej základnej školy za dodávanie látkových rúšok,
 • Katke Helesch za darovanie veľkého množstva rúšok pre klientov a zamestnancov RDS,
 • Lucii Bojsovej, vnučke našej klientky, ďakujeme za 30 ks látkových rúšok venovaných našim zamestnancom na lôžkovom oddelení na Pivoňkovej ulici.

Ďakujeme spoločnosti Kaufland Slovenská republiky v.o.s., konkrétne prevádzke na Trnavskej ceste v Bratislave, za ponuku zdarma poskytovať čerstvé ovocie a zeleninu pre našich klientov. Prvé stovky kilogramov už boli rozdistribuované medzi našich seniorov, všetci si pochutili 🙂

Ďakujeme spoločnosti iDry SK s.r.o. za ústretovosť, keď nám počas pandémie vírusu SARS-CoV-2 takmer okamžite zabezpečila dezinfekčný elektrostatický postrekovač so zľavou. Vďaka prístupu spoločnosti iDry SK s.r.o. sa môžeme efektívnejšie starať o zdravie a bezpečnosť našich klienov. A to je pre nás prvoradé!

Ďakujeme spoločnosti DONNA ROSI s.r.o. za bezplatné dodanie 100ks látkových rúšok pre našich obyvateľov. Rúšky nám pomáhajú chrániť ich zdravie.

Ďakujeme spoločnosti AVITA INTERNATIONAL, a. s. za bezplatné dodanie 280 ks balení vitamínu C pre našich klientov za spolupráce s pánom starostom Martinom Chrenom.

Ďakujeme spoločnosti Bigmedia za bezplatné poskytnutie reklamnej plochy na našu náborovú kampaň.

Lukáš Tomek, pravidelne chodí zahrať na harmonike a zaspievať našim seniorom. Vždy ich veľmi poteší a okrem harmoniky prinesie úsmev a dobrú náladu. Za jeho hudbu, čas a láskavosť venovanú seniorom mu veľmi pekne ďakujeme aj v roku 2020.

Ďakujeme v roku 2019

Essity Slovakia s.r.o – finančný dar 1000 EUR
Hartmann – Rico spol. s.r.o – zdravotnícke pomôcky v sume 1800 EUR, úhrada školenia Bazálnej stimulácie pre zamestnancov RDS v sume 1800 EUR
Depend s.r.o – zakúpenie pomôcok na bazálnu stimuláciu v hodnote 840 EUR

Veľmi pekne ďakujeme pracovníkom zo spoločnosti SWAN, a. s. z oddelenia Nákupu, ktorí obdarovali našich klientov vianočným balíčkom a tiež veľmi pekne ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do vianočných projektov „Krabica plná lásky“ a „Vianočný zázrak“. Foto z jednotlivých akcií si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

9.12.2019 opäť navštívil našich klientov dobrovoľník Lukáš Tomek, tentokrát na Sklenárovej ulici. V mene všetkých našich klientov, ktorí s ním strávili pekné dopoludnie, veľmi pekne ďakujeme.

Cyprichová Dagmar – finančný dar 1500 EUR
Hlavatý Štefan – finančný dar 1000 EUR
Anonymný darca – 2 x PC biele monitory
Accenture, s.r.o – 2 x laptopy

Ďakujeme spoločnosti Bigmedia za bezplatné poskytnutie reklamnej plochy na našu náborovú kampaň.

Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Henkel Slovensko, spol. s.r.o., za sprostredkovanie aktivity „Nordic walking“ a aj zabezpečenie transferu na aktivitu pre našich seniorov.
Všetkým zúčastneným sa akcia páčila a radi si ju zopakujú aj v budúcnosti. Na záver boli naši seniori od spoločnosti Henkel Slovakia spol, s.r.o.,odmenení malou pozornosťou. Ďakujeme za čas, ktorý ste nám venovali a s nami strávili.

Lukáš Tomek, pravidelne chodí zahrať na harmonike a zaspievať našim seniorom, najmä na Pivonkovej ulici. Vždy ich veľmi poteší a okrem harmoniky prinesie úsmev a dobrú náladu. Za jeho hudbu, čas a láskavosť venovanú seniorom mu veľmi pekne ďakujeme.

Dňa 7.6.2019 nám opätovne prišli v rámci dobrovoľníckej aktivity pomôcť pracovníci zo spoločnosti Dell, aby skrášlili prostredie pre našich seniorov. Natierali plot, zametali chodníky a upratovali záhradu. Treba dodať, že všetku prácu robili s úsmevom a nadšením. Za pomoc im veľmi pekne ďakujeme.

Dňa 26.4.2019 nás navštívili pracovníci zo spoločnosti Dell, s.r.o, ktorí nám v zariadení na Pivonkovej ulici namaľovali časť veľmi dlhého plotu. Za ich dobrovoľnícku aktivitu veľmi pekne ďakujeme.

Dňa 27.2.2019 nás navštívili na Sklenárovej ulici dobrovoľníci – rodina Martišovičovcov zo Šenkvíc. V čase fašiangov potešili našich obyvateľov na oddelení pre klientov so zníženou mobilitou prezlečení za pestrofarebných veselých šašov
V mene všetkých zamestnancov aj v mene klientov im veľmi pekne ďakujeme.

Ďakujeme v roku 2018

Radi by sme sa veľmi pekne poďakovali klaunom „ Červeným nosom “, ktorí nás dňa 6.9.2018 navštívili v Ružinovskom domove seniorov, na pracovisku Pivonkova 2, kde máme umiestnených prevažne imobilných klientov. V toto pekné predpoludnie vniesli do nášho zariadenia hudbu, tanec, báseň… jednoducho radosť pre všetkých našich milých klientov. Klauni, Oľga a Anton, sa každému klientovi prihovorili individuálne a vyčarili na ich tvárach úsmev, a niekedy aj slzy dojatia. Bolo to milé a príjemné spestrenie dňa, z ktorého naši klienti budú mať zážitok na dlhší čas. Ešte raz ďakujeme za obdivuhodný 3 hodinový maratón pre našich klientov…

2. – 3. júla k nám zavítali pracovníci z firmy British Airways, aby nám v rámci ich „Charity day“ skrášlili okolie areálu na Pivonkovej ulici. Za ich pomoc im veľmi pekne ďakujeme.

V januári v roku 2018 sme v rámci projektu „Starci na chmelu“ dostali sponzorský dar z bazáru chalanov, vďaka ktorému sa naši seniori a členovia denných centier zúčastnili mnohých akcií. V mene našich seniorov „chalaňom“ veľmi pekne ďakujeme.

Ďakujeme v roku 2014

Nadácia MEMORY poskytla grant vo výške 120,- EUR účelovo viazaný na úhradu účastníckeho
poplatku na vzdelávací kurz: „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“. Kurzu
sa zúčastní 1 sociálna pracovníčka, ktorá si zvýši odborné zručnosti, a tým prispeje aj k zlepšeniu
kvality poskytovania sociálnych služieb.

Ďakujeme v roku 2013

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu Ružinovskému domovu seniorov  v hodnote 500,- EUR.

Financie boli použité na nákup spoločenských hier, športových potrieb  v rámci projektu „Aktivizácia seniorov v Ružinovskom

domove seniorov“.

V mene našich seniorov ďakujeme za možnosť aktívne tráviť a prežívať spoločné chvíle.

Ďakujeme v roku 2012

Bratislavský samosprávny kraj poskytol Ružinovskému domovu seniorov dotáciu 900,- EUR na Revitalizáciu  priľahlého parku na Pivonkovej ul. č. 2, kde sa nachádza v bývalom objekte jaslí
lôžkové oddelenie.

Z tejto dotácie boli zakúpené lavičky, na ktorých seniori radi oddychujú a relaxujú.

V mene našich seniorov ďakujeme BSK, že sprispel ku skvalitneniu ich každodenného života.

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac