Tlačivá

Tlačivo

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania celoročnej pobytovej formy sociálnej služby v zariadení pre seniorov Ružinovský domov seniorov

Viac

Tlačivo

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Viac