DOMOVKategória: Aktuality (Page 2)

Kategória: Aktuality

Realizácia návštev v RDS na Sklenárovej a Pivoňkovej počas víkendov

Nakoľko chceme výjsť v ústrety požiadavkám príbuzných v čo najväčšej možnej miere, umožňujeme preto v obmedzenom režime návštevy aj cez víkendy.   Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom emailu na sociálny úsek socialne@rdssklenarova.sk, a to do štvrtka 14:00 hod. Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev. Návšteva môže trvať maximálne 45 minút, počas víkendov v nasledovných časoch:  9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, …

Čítať viac

Realizácia návštev v RDS Sklenárová

Vážení obyvatelia i príbuzní, otvárame možnosť návštev v exteriéri pre príjímateľov z OZM a návštevy v interiéri za stanovených podmienok.  NÁVŠTEVY V EXTERIÉRIMožnosť návštev v exteriéri pre príjímateľov z OZM, budú uskutočnené za nasledovných podmienok: – Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom: emailu na sociálny úsek socialne@rdssklenarova.sk a to minimálne deň vopred. – Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev a zdravotný úsek zabezpečí privezenie – …

Čítať viac

Oznamy verejnosti 2021

2021 NEAKTUÁLNE Oznam pre klientov počas vianočných sviatkov Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok.  Vážení klienti, na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok: Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie sociálnych …

Čítať viac

Oznam o zmene v protiepidemiologických opatreniach prijatých 26.8.2020

ZMENA V OPATRENIACH OD 02.09.2020 Vzhľadom na súčasný vývoj epidemiologickej situácie v Bratislave a vyššiemu riziku prenosu ochorenia COVID-19 do zariadení sociálnych služieb sme nútení pristúpiť kviacerým pôvodne zavedenýmprotiepidemiologickým opatreniam. Preto s účinnosťou od 02.09. 2020 až do odvolania: dočasne pozastavujeme rezervačný systém návštev v zariadeniach RDS na Sklenárovej a Pivonkovej ulici. posilňujeme možnosť nepriameho kontaktu (telefonicky, videohovory, listy, maily …

Čítať viac

POZASTAVENÉ – Spúšťame online systém rezervácie návštev

Vzhľadom na súčasný vývoj epidemiologickej situácie v Bratislave a vyššiemu riziku prenosu ochorenia COVID-19 do zariadení sociálnych služieb s účinnosťou od 02.09. 2020 až do odvolania pozastavujeme rezervačný systém návštev v zariadeniach RDS na Sklenárovej a Pivonkovej ulici. O prípadných zmenách a ďalších zavedených opatreniach Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke a Facebooku. Vážení príbuzní, vážení klienti, spustili sme …

Čítať viac

Počítačový kurz

V procese aktívneho starnutia a v období aktívnej staroby našich seniorov je dôležité inovovať a modernizovať vzdelávanie seniorov v súlade s požiadavkami modernej spoločnosti. K modernému vzdelávaniu majú mať prístup všetky generácie, vrátane seniorov, a z toho dôvodu je nevyhnutné, aby boli aj seniori začlenení do vzdelávania v oblasti nových prvkov a spôsobov komunikácie. K informačným technológiám, ktoré sa využívajú v edukácii, …

Čítať viac

Núdzová linka pre seniorov

Od 19.3.2020 zriaďujeme NONSTOP núdzovú linku pre seniorov ubytovaných v Ružinovskom domove seniorov. 0902 317 914 Pre zobrazenie detailov, prosím, rozkliknite odkaz. Vážený klient/klientka. Vzhľadom na neľahkú situáciu, celoplošné zrušenie plánovaných vyšetrení  a zvýšené riziko infekcií sme pre našich obyvateľov  zriadili „NÚDZOVÚ LINKU PRE SENIOROV“. Ak by ste trpeli niektorými z  príznakov infekčného respiračného ochorenia ako: zvýšená telesná teplota pocit slabosti, bolesť kĺbov …

Čítať viac

Oznamy verejnosti 2020

Nový monitorovací systém dávkovania liekov Ružinovský domov seniorov pristúpil k prelomovému monitorovaciemu systému dávkovania liekov od spoločnosti MSDL, ktorý napomáha sestrám prehľadne a bezpečne pripraviť lieky pred ich distribúciou pred užitím. Balenie a uskladnenie pripravených liečiv zaručuje bezpečnosť a účinnosť liekov po dobu uloženia v obale. Súčasne tiež obsahuje prehľadné informácie potrebné na zabezpečenie správneho podávania lieku. Týmto systémom znižujeme …

Čítať viac